SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
OPĆINA BROD MORAVICE
Moscenicka_draga-001

41.

Na temelju članka 11. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 59/90, 26/93, 27/93, 7/96, 59/01, 114/01, 69/03 - pročišćeni tekst i 76/05) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2010. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u školstvu Općine Brod Moravice
za 2011. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u školstvu za 2011. godinu utvrđuje se sufinanciranje Programa od interesa za Općinu Brod Moravice.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurati će se sredstva u Proračunu Općine Brod Moravice za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. rasporedit će se Osnovnoj školi »Brod Moravice« iz Brod Moravica za sljedeće programe:

1. Nagrade učenicima na kraju školske godine 1.500.00 kn

2. ŠSK »Budućnost« 1.000,00 kn

5. Održavanje škole u prirodi - Krapina 5.000,00 kn

6. Naknada za prijevoz učenika 3.000,00 kn

7. Eko škola 2.500,00 kn

8. Tiskanje školskog lista 2.000,00 kn

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel vrši raspodjelu sredstava nositelju programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće Općinskom načelniku Općine Brod Moravice.

Članak 5.

Nositelj programa dužan je za sve poslove koji se smatraju drugim dohotkom obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 602-01/10-01/09

Ur. broj: 2112-06-10-01-02

Brod Moravice, 17. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr