SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
OPĆINA BROD MORAVICE
Moscenicka_draga-001

37.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2010. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
Općine Brod Moravice za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja te opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s iskazanim potrebnim financijskim sredstvima za ostvarenje sredstvima za ostvarenje Programa u 2011. g.


A) IZVORI PRIHODA

1. Komunalne naknade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000,00

2. Doprinosi od šuma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000,00

3. Sredstva Proračuna Općine Brod
Moravice
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235.000,00

4. Pomoći. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480.000,00


UKUPNO A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.045.000,00


B)ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Utrošak el. energije za javnu rasvjetu. . . . . . . 160.000,00

2. Održavanje i rekonstrukcija objekata i
uređaja javne rasvjete
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00

3. Održavanje groblja i javnih površina. . . . . . . . . 90.000,00

4. Deratizacija i dezinsekcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00

5. Sanacija divljih deponija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00

6. Sanacija centralnog deponija Sović Laz. . . . . . . 80.000,00

7. Zbrinjavanje staklene ambalaže. . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00

8. Tekuće održavanje cesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000,00

9. Održavanje zgrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000,00

10. Odvoz komunalnog otpada. . . . . . . . . . . . . . . . 80.000,00

11. Višenamjensko komunalno vozilo. . . . . . . . . . . 80.000,00

12. Ostale komunalne usluge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00


UKUPNO B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.045.000,00


Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/26

Ur. broj: 2112-06-10-01-02

Brod Moravice, 17. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr