SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
OPĆINA BROD MORAVICE
Moscenicka_draga-001

36.

Na temelju članka 30. stavka 4..Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2010. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brod Moravice za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja, te opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i ure

đaja te za nabavu opreme s iskazom financijskih sredstava za ostvarenje programa za 2011. godinu

A) IZVORI PRIHODA

1. Komunalni doprinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000,00

2. Naknada za groblje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00

3. Naknada od koncesija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00

4. Sredstva Proračuna Općine Brod
Moravice
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00

5. Ostala i dopunska sredstva. . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000,00


UKUPNO A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980.000,00


B)GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Kanalizacijska mreža Brod Moravica i
Donje Dobre
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00

2. Dom kulture Brod Moravice. . . . . . . . . . . . . . . 400.000,00

3. Otkup zemljišta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00

4. Vodoopskrba i rekonstrukcija vodovodne
mreže
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00

5. IPA projekti-Komunalac Delnice. . . . . . . . . . . . 80.000,00

6. Ostali građevinski objekti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000,00


UKUPNO B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980.000,00


Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/25

Ur. broj: 2112-06-10-01-03

Brod Moravice, 17. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr