SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
OPĆINA BROD MORAVICE
Moscenicka_draga-001

34.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj 17. prosinca 2010. godine donijelo je

PRORAČUN
Općine Brod Moravice za 2011. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Brod Moravice za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci, iskazani po skupinama i podskupinama, utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Proračuna za 2011. godinu, kako slijedi u Posebnom dijelu Proračuna.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 5.680.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, kako slijedi u Posebnom dijelu Proračuna.

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/01

Ur. broj: 2112-06-10-01-18

Brod Moravice, 17. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Proračun Općine Brod Moravice za 2011. g  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr