SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
OPĆINA BROD MORAVICE
Moscenicka_draga-001

33.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 32. Statuta Opčine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o II. Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Brod Moravice za 2010. godinu

Članak 1.

II. Izmjenom i dopunom Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Brod Moravice za 2010. godinu mijenjaju se iznosi u A) izvorima prihoda i B) održavanja komunalne infrastrukture kako slijedi:

A) IZVORI PRIHODA

1. Komunalne naknade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.000,00 kn

2. Doprinosi od šuma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000,00 kn

3. Sredstva Proračuna Općine Brod
Moravice
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.000,00 kn

4. Pomoći. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430.00,00 kn


UKUPNO A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963.000,00 kn


B)ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Utrošak el. energije za javnu rasvjetu. . . . 150.000,00 kn

2. Održavanje i rekonstrukcija objekata i
uređaja javne rasvjete
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 kn

3. Održavanje groblja i javnih površina. . . . . . 40.000,00 kn

4. Deratizacija i dezinsekcija. . . . . . . . . . . . . . . . 19.000,00 kn

5. Sanacija divljih deponija. . . . . . . . . . . . . . . . 400.000,00 kn

6. Sanacija centralnog deponija Sović Laz. . . . 30.000,00 kn

7. Zbrinjavanje staklene ambalaže. . . . . . . . . . . . 6.000,00 kn

8. Tekuće održavanje cesta. . . . . . . . . . . . . . . . 108.000,00 kn

9. Održavanje zgrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

10. Odvoz komunalnog otpada. . . . . . . . . . . . 80.000,00 kn

11. Višenamjensko komunalno vozilo. . . . . . . . 20.000,00 kn


UKUPNO B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963.000,00 kn


Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/26

Ur. broj: 2112-06-10-01-02

Brod Moravice, 17. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr