SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
OPĆINA BROD MORAVICE
Moscenicka_draga-001

30.

Na temelju članka 9a. stavka 4. Zakona o fondovima u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, i 97/93) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o I. Izmjeni i dopuni javnih potreba
Općine Brod Moravice u kulturi za 2010. godinu

Članak 1.

I. Izmjenom i dopunom javnih potreba u kulturi Općine Brod Moravice za 2010. godinu u članku 2. Programa javnih potreba u kulturi ukupan iznos od 256.500,00 kn zamjenjuje se iznosom od 185.000,00 kn, ili po korisnicima Proračuna Općine Brod Moravice kako slijedi:

1. KUD »Lipica« Brod Moravice. . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

2. Udruga »Turanj« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

3. Hrvatska Čitaonica sela Kuti . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

4. Radio Gorski kotar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

5. Tiskanje monografija i knjiga. . . . . . . . . . . . . 12.000,00 kn

6. Povijesni arhiv Rijeka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 kn

7. Zaštita spomenika kulture - crkvena
baština
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

8. Županijski bibliobus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000,00 kn

9. Limena glazba Brod Moravice. . . . . . . . . . . . . 6.000,00 kn

10. Izdavačke usluge - GNL. . . . . . . . . . . . . . . . 48.000,00 kn

11. Udruga umirovljenika Brod
Moravice
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

12. Kolarinca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

13. Pokroviteljstva i ostale donacije. . . . . . . . . . 10.000,00 kn

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-01/10-01/15

Ur. broj: 2112-06-10-01-01

Brod Moravice, 17. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr