SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
OPĆINA BROD MORAVICE
Moscenicka_draga-001

27.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj 17. prosinca 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o Drugoj izmjeni i dopuni Proračuna
Općine Brod Moravice za 2010. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Brod Moravice za 2010. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 58/09 i broj 22/10) članak 1. se mijenja i glasi:

Proračun Općine Brod Moravice za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci, iskazani po skupinama i podskupinama, utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Proračuna za 2010. godinu, kako slijedi u Posebnom dijelu Proračuna.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 5.406.400,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, kako slijedi u Posebnom dijelu Proračuna.

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/01

Ur. broj: 2112-06-10-01-17

Brod Moravice, 17. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 

 

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka o Drugoj izmjeni i dopuni Proraču  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr