SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

60.

Na temelju članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak sa računa posebnih namjena Grada Krka otvorenog kod HBOR-a za izgradnju sustava odvodnje otpadnih
voda - Projekt Jadran, Podsustav Krk

Članak 1.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće odlučuje o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Grada Krka, a koja se nalaze na računu posebnih namjena Grada Krka kod HBOR-a za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda - Projekt Jadran, Podsustav Krk.

Članak 2.

Grad Krk na temelju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Plana izgradnje komunalnih vodnih građevina ulaže značajna novčana sredstva za komunalno opremanje svoga područja uključivši i gradnju sustava odvodnje otpadnih voda.

Ukupna procijenjena vrijednost investicije predmetnog projekta iz članka 1. ove Odluke u narednom višegodišnjem razdoblju je 33.000.000,00 kn.

Dio novčanih sredstava za realizaciju projekta iz članka 1. ove Odluke u obliku subvencije naknade za razvoj osigurat će se iz Proračuna Grada Krka, dio iz kapitalnih pomoći Državnog proračuna, Hrvatskih voda, fondova EU-a, sredstava naknade za razvoj komunalnog društva »Ponikve« d.o.o Krk, te po potrebi kreditnog zaduženja.

Članak 3.

Za namjenu koja je predmet ove odluke, za subvenciju naknade za razvoj, Grad Krk odlučuje koristiti dio sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Krka, a koja se nalaze na računu posebnih namjena što ga Grad Krk ima otvorenog kod HBOR-a i to u iznosu od 2.400.000,00 kn za razdoblje od 2010. - 2013. godine (a prema Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka, broj: 09-I-70124/02-08 od 03. siječnja 2002. godine sklopljenog s Ministarstvom mora prometa i infrastrukture i otočkim općinama).

Članak 4.

Ovlašćuje se Gradonačelnik da s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture sklopi ugovor o korištenju tih sredstava.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-10/10-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-10-3

Krk, 21. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr