SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

58.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članka 5. Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2013. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/10) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuje se godišnji program gradnje vodnih građevina na području Grada Krka za 2011. godinu, procjenjena vrijednost Programa i izvori financiranja.

Članak 2.

U 2011. godini na području Grada Krka financirat će se gradnja slijedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kako slijedi:


a.) Opskrba pitkom vodom - poz. 3151
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.425.000,00 kn


-vodoopskrba Šotoventa - poz. 3159 . . . 510.000,00 kn

-koncepcija razvoja vodoopskrbe otoka
Krka 2009. -2012. god. - poz. 3160
. . 2.380.000,00 kn

-koncepcija razvoja vodoopskrbe otoka
Krka - učešće građana - poz. 3154
. . . . 35.000,00 kn

-izgradnja dijela mjesne vodovodne mreže
u naselju Bajčići
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215.160,18 kn

-izgradnja dijela mjesne vodovodne mreže
u zaseoku Pinezići (između naselja Kapovci
i Brusići)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.138,75 kn

-izgradnja dijela mjesne vodovodne mreže
u naselju Kornić, za potrebe Lovačkog doma
Kornić
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.580,00 kn

-izgradnja mjesne vodovodne mreže u
odvojku ul. Ivana Meštrovića u Krku (DPU
»Skomeršić«)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.090,68 kn

-izrada idejnog projekta vodovodne mreže
naselja Lakmartin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.300,00 kn

-izrada projektne dokumentacije za izgradnju
vodovodne mreže u naseljima Žgaljići,
Linardići, Milohnići i Brzac
. . . . . . . . . . . 49.175,00 kn

-izgradnja dijelova mjesnih vodovodnih mreža
u naseljima Vrh, Kosići, salatići, Pinezići,
Skrpčići, Brusići, kapovci, Poljica, Nenadići
i Bajčići
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.555,39 kn


b.) Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

-poz. 3152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.030.000,00 kn


-udio u vlasništvu Ponikve d.o.o. Krk -
subvencija naknade za razvoj -
poz. 3158
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000,00 kn

-udio u vlasništvu Ponikve d.o.o. Krk -
kanalizacijski kolektor u Puntu -
poz. 3153
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230.000,00 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora sa
izgradnjom retencije na potezu od DPU »RED«
u zoni 29 na predjelu Sv. Petar i za dio objekata
u ul. S. Radića u Krku
. . . . . . . . . . . . . 610.937,27 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora sa
pripadajućim kanalizacijskim priključcima u
odvojku ul. Biskupa A. Mahnića
u Krku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.530,17 kn

-izrada procjene vrijednosti zemljišta
(vještačenje ) za izgradnju kanalizacijskog
kolektora do uređaja za pročišćavanje
u Krku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.792,00 kn

-sufinanciranje izrade Studije izvodljivosti
uređaja za pročišćavanje i odvodnju otpadnih
voda na otoku Krku
. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.042,50 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora sa
pripadajućim kanalizacijskim priključcima
i rekonstrukciom vodovoda u dijelu ul. Mate

Balote u Krku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.698,06 kn

Godišnji Plan gradnje komunalnih vodnih građevina financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Krka za 2011. godinu i to od:

-prihod od naknade za priključenje . . 1.200.000,00 kn

-prihod od komunalne usluge u iznosu . . 35.000,00 kn

-prihod od nenamjenskih sredstava
Proračuna Grada Krka
. . . . . . . . . . . . 4.220.000,00 kn

UKUPNO: 5.455.000,00 kn


Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Plana utvrđuju se u ukupnom iznosu od 5.455.000,00 kn.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz sredstava naknade za priključenje, prihoda od komunalnih usluga i prihoda od nenamjenskih stredstava Proračuna.

Članak 4.

Ovaj Plan gradnje komunalnih vodnih građevina objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 363-01/10-01/31

Ur. broj: 2142/01-01-10-3

Krk, 21. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=708&mjesto=51500&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr