SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

57.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2011. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Krka ( u daljnjem tekstu: Grad) za 2011. godinu za:

-javne površine,

-nerazvrstane ceste,

-groblja,

-javnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

-prihod od komunalnog doprinosa za 2011.
god
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000,00 kn

-prihod od sredstava Proračuna Grada . 520.000,00 kn

UKUPNO: 4.520.000,00 kn


a.) Javne površine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570.000,00 kn


-izgradnja oborinske kanalizacije u dijelu ul.
Vlade Tomašića u Krku kod hotela Koralj, sa
izradom novog asfaltnog zastora
- poz. 3157
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.000,00 kn

-izgradnja oborinske kanalizacije u dijelu
Ružmarinske ul. u Krku kod depandanse
»Vila Lovorka« - poz. 3105 .
. . . . . . . . . . 77.500,00 kn

-uređenje puta za područje »Valdibrod«
prema području »Cilici« i put prema
području »Trfuna« u naselju Milohnići
-poz 3116
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

-uređenje puta za područje »Vardemanju«
kod naselja Milohnići - Linardići
- poz. 3116
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.500,00 kn

-proširenje puta »Polača - Kambuni« kod
naselja Linardići -poz. 3116
. . . . . . . . . . 40.000,00 kn

-uređenje place u naselju Linardići
(ispred crkve sv. Fuske, izrada i postava betonskih
elemenata, te hortikulturno uređenje)
- poz. 3214
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

-uređenje javne površine oko košarkaškog
igrališta u naselju Pinezići - poz. 3211
. . 40.000,00 kn

-uređenje dječjeg igrališta u naselju
Poljica - poz. 3211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

-izgradnja boćališta u naselju
Žgaljići - poz. 3211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

-izgradnja boćališta u naselju Kornić
(završetak postojeće izgradnje)
- poz. 3211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn


b.) Nerazvrstane ceste -poz. 3133 . . . . . 2.200.000,00 kn


-otkup zemljišta za zapadnu zaobilaznicu
grada Krka -poz. 3181.2.
. . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

- sufinanciranje izgradnje rotora na ulazu
u grad Krk -poz. 3133.5
. . . . . . . . . . . . 300.000,00 kn

-sufinanciranje uređenja raskrižja Vršanske
ul. sa ul. Slavka Nikolića (nabava i postava
semafora) - poz. 3133.4
. . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

-asfaltiranje Odvojka ul. Sv. Ivana
u Krku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000,00 kn

-asfaltiranje odvojka ul. Vidikovac
u Krku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000,00 kn

-asfaltiranje dijela ul. Mali Kartec
u Krku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000,00 kn

-asfaltiranje dijela ulaza pristupnog puta
prema zoni novog Gradskog groblja
(spoj na Županijsku cestu)
. . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

-asfaltiranje dijela Crikveničke ul. u Krku
(DPU »Pahlić - Marušić«)
. . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

-probijanje i uređenje puta u zoni DPU
»Mali Kankul«
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 kn

-uređenje nogostupa u dijelu ul. Kralja
Tomislava (kod policijske postaje)
u Krku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.000,00 kn

-izgradnja nogostupa u dijelu ul. Stjepana
Radića na potezu od marketa »Belveder« do
Franjevačkog samostana u Krku
. . . . . . 130.000,00 kn

-asfaltiranje spoja parkirališta kod Mjesnog
groblja sa cestom koja vodi prema lučici Sv.
Fuska u naselju Pinezići
. . . . . . . . . . . . . . 67.000,00 kn

-asfaltiranje puta prema predjelu »Bok
od Kolitovice« u naselju
Vrh
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.000,00 kn

-nastavak izgradnje nogostupa u naselju
Vrh (Salatići)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

-asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste
od naselja Kapovci do naselja
Bajčići 150.000,00 kn

-sufinanciranje asfaltiranja ul. Sv. Dunat
u naselju Kornić
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

-sufinanciranje asfaltiranja ul. Brajutovci u
naselju Kornić
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.000,00 kn

Otkup građevinskog zemljišta
- poz. 3128
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,00 kn


c.) Groblja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000,00 kn


-Gradsko groblje Krk - uređenje obilježja
zajedničke kosturnice - poz. 3136
. . . . . . 50.000,00 kn

-Mjesno groblje Vrh (izgradnja mrtvačnice
- II. faza) - poz. 3182
. . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

-Mjesno groblje Kornić (rekonstrukcija
i uređenje postojećeg objekta mrtvačnice)
- poz. 3182
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn


d.) Javna rasvjeta - poz. 3139 . . . . . . . . . . 500.000,00 kn


Krk - Odvojak Crikveničke ul.

a.) iskop i zatrpavanje kanala - 60 m, temelj za
stup JR - 2 kom, kabel JR i Cu uže 50 mm
2
- 70 m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.000,00 kn

b.) Svjetiljka Evoluta sa pocinčanim Fe
stupom h = 5,5 m - 1 kom
. . . . . . . . . . . . . 4.800,00 kn

Krk - ul. Narodnog preporoda

Dionica: raskrižje za naselje Vidikovac prema obiteljskoj kući Čudić

a.) iskop i zatrpavanje kanala - 70 m, asfaltiranje
kanala - 25 m, temelj za stup JR - 2 kom, kabel JR
i Cu uže 50 mm
2 - 85 m . . . . . . . . . . . . . . 27.800,00 kn

b.) svjetiljka CX 200 - sa pocinčanim
stupom h = 10,70 m -2 kom
. . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

c.) svjetiljka CX 200 - sa pocinčanim stupom h = 8,70 m

-1 kom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

Krk - Dobava i postava svjetiljki Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 4,5/5,5 m

grad Krk

-ul. Josipa Pupačića '' 1 4.800,00 kn

-Crikvenička ul. '' 2 9.600,00 kn

-ul. Mali Kartec '' 1 4.800,00 kn

-ul. Ivana Meštrovića '' 1 4.800,00 kn

-ul. Sv. Ivana '' 1 4.800,00 kn

-Lakmartinska ul. '' 1 4.800,00 kn

-Industrijska zona '' 1 4.800,00 kn

Krk - Ružmarinska ul. (dio parkirališta kod hotela Dražica - prespajanje postojeće rasvjete na javnu gradsku rasvjetu)

a.) iskop i zatrpavanje kanala - 20 m, asfaltiranje kanala
- 10 m, kabel JR i Cu uže 50 mm
2 - 22 m, 7.000,00 kn

b.) elektromontažni radovi . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 kn

c.) zamjena postojećih svjetiljki sa svjetiljkama
Evoluta 70W -kom 9
. . . . . . . . . . . . . . 18.900,00 kn

d.) remont i farbanje postojećih stupova
- kom 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.100,00 kn

naselje Vrh - kod nove TS

a.) iskop i zatrpavanje kanala - 30 m, temelj za
stup JR - 1 kom, kabel JR i Cu uže 50 mm
2 - 34 m,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.400,00 kn

b.) Svjetiljka Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m
- kom 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800,00 kn

naselje Linardići - prema groblju

Svjetiljka Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m
- kom 5 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.000,00 kn

naselje Kornić - dionica od naselja Kornić prema naselju Muraj

a.) iskop i zatrpavanje kanala - 160 m, temelj za stup JR - 5 kom, kabel JR PP00A-4 x 25 mm2 - 190 m, pocinčana traka 40 x 3 mm - 160 kg, Cu uže 50 mm2 - 8 kg, te spajanje na zračnu mrežu . . . . . . . . . . . . . . . 42.500,00 kn

b.) Svjetiljka Eurostreet ET-25, 70 W NaVt sa
pocinčanim Fe stupom h = 6,5 m - kom 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.400,00 kn

naselje Pinezići

-ul. Luvere

a.)iskop i zatrpavanje kanala - 60 m, asfaltiranje
kanala 60 m, temelj za stup JR - 2 kom, kabel
JR i Cu uže 50 mm
2 - 80 m, te spajanje na
zračnu mrežu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.400,00 kn

-ul. Lokvić i nastavak prema prilaznoj cesti za naselje Pinezići

a.)Izrada temelja za stup JR - 19 kom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.500,00 kn

b.) Svjetiljka Eurostreet ET-25, 70 W NaVt
sa pocinčanim Fe stupom h = 6,5 m
- kom 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.000,00 kn

Svjetiljka Eurostreet ET-25, 70 W NaVt

Naselja na području Mjesnih odbora: Kornić,
Vrh, Poljica, Skrbčići Pinezići, Milohnići
- 30 kom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.200,00 kn

Krk - Brončani ferali

Dobava i postava ferala: . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000,00 kn

-ul. Jurja Križanića - 2 kom

-ul. N. U. Algarottia - 1 kom

-ul. Galija - 2 kom

-ul. Petra Žgaljića - 1 kom

-Zrinska ul. - 2 kom

Polaganje kabela JR, Cu užeta ili Zn trake
upozorenja u kanale drugih infrastrukturnih
objekata
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.800,00 kn

Polaganje kabela JR PP00A 4 x 25 mm2, Zn trake 40 x 3 mm i trake upozorenja na objektu rotora na ulazu u grad Krk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.000,00 kn

Polaganje kabela PP00A 4 x 25 mm2 i PP00 4 x 10 mm2, Zn trake 40 x 3 mm i trake upozorenja na objektu rotora na raskrižju Dunat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.000,00 kn


e.) Priprema gradnje - prostorno planska
dokumentacija - poz. 3142
. . . . . . . . 1.000.000,00 kn


-izrada Urbanističkog plana uređenja naselja
Krk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000,00 kn

-izrada Urbanističkog plana uređenja
naselja Kornić
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.000,00 kn

-izrada Urbanističkog plana uređenja
naselja Vrh
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.000,00 kn

-izrada Urbanističkog plana Sportsko
rekreacione zone Dunat
. . . . . . . . . . . . . . . . 51.500,00 kn

-izmjena Prostornog plana uređenja
Grada Krka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

-izrada parcelacije područja Sv. Petar i
Kružni tok u Krku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.000,00 kn

-izrada konzervatorskih podloga za izradu
UPU Grada Krka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.500,00 kn

Članak 3.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 4.520.000,00 kn.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 363-01/10-01/30

Ur. broj: 2142/01-01-10-3

Krk, 21. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=708&mjesto=51500&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr