SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

54.

Na temelju članka 33. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2010. godine, donosi

PLAN
razvojnih programa Grada Krka
za razdoblje 2011.-2013. godine

Članak 1.

Plan razvojnih programa sadrži planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacije u razdoblju 2011.-2013. godine s iskazanim izvorima prihoda za izvedbu programa za 2011. godinu.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ovaj Plan razvojnih programa 2011.-2013. godine objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 400-06/10-01/7

Ur. broj: 2142/01-01-10-3

Krk, 21. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

Klasa: 400-06/10-01/7
Ur. broj: 2142/01-01-10-3
Krk, 21. prosinca 2010. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA
Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Plan razvojnih programa Grada Krka za ra  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr