SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

125.

Na temelju točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2010. godini (»Narodne novine« broj 19/10), članka 11. stavka 4. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu (»Narodne novine« broj 19/10), članka 52. točke 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 27. prosinca 2010. godine, donio je

ODLUKU
o izmjeni odluke o kriterijima i mjerilima
i načinu financiranja centara za socijalnu skrb
i rasporedu sredstava za materijalne i financijske
rashode centara za socijalnu skrb na području
Primorsko-goranske županije u 2010. godini

I.

U Odluci o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb i rasporedu sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb na području Primorsko-goranske županije u 2010. godini (»Službene novine PGŽ« broj 15/10), tablica u točki III. mijenja se i glasi:

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/10-01/52
Ur. broj: 2170/1-05-01/6-10-18
Rijeka, 27. prosinca 2010.

Župan
Zlatko Komadina, dipl., ing, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr