SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA SKRAD
Moscenicka_draga-001

48.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/06, 54/08 i 32/09) Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Skrad u području društvene
brige o djeci predškolske dobi za 2011. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2011. godinu utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Općine Skrad koji se ostvaruje putem organiziranoga predškolskog odgoja.

Članak 2.

Na temelju potreba i interesa stanovnika te financijskih mogućnosti Općine Skrad, Odjel predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad provodi organizirani predškolski odgoj ostvarivanjem 10-satnog primarnog programa za jednu mješovitu odgojnu skupinu od 20-oro djece.

Članak 3.

Način ostvarivanja programa i njihova kvaliteta sukladni su propisanim normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita, broj djece u skupini i sl.).

Članak 4.

Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2011. godinu sredstva za Odjel

predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad osiguravaju se Proračunom Općine Skrad za 2011. godinu u iznosu od 360.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- plaća odgajateljica 228.524,00 kn

- doprinosi na plaću 39.306,00 kn

- naknada za božićnicu, regres za GO
i jubilarnu nagradu 9.300,00 kn

- troškovi prehrane djece u vrtiću 44.237,00 kn

- izdaci za energiju 2.472,00 kn

- izdaci za lož ulje za centralno grijanje 17.510,00 kn

- ostali materijalni izdaci 18.651,00 kn.

Članak 5.

Sredstva za prehranu djece i podmirenje materijalnih i ostalih izdataka Odjela predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad osiguravaju se i učešćem roditelja u cijeni usluge sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Skrad od roditelja-korisnika usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/ 09).

Navedena sredstva roditelji uplaćuju na žiro račun Općine Skrad sa naznakom za Ustrojbenu jedinicu predškolskog odgoja i naobrazbe.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad vrši raspored sredstava nositelja programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Općinskom vijeću.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 601-01/10-01/8

Ur. broj: 2112/04-10-01-01

Skrad, 23. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr