SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA SKRAD
Moscenicka_draga-001

34.

Na temelju članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/ 06, 54/08 i 32/09) Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 9. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o prvoj Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba
Općine Skrad u akciji »Općina Skrad - prijatelj djece«
za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba Općine Skrad u akciji »Općina Skrad - prijatelj djece« za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 59/09) članak 2. mijenja se i glasi:

»Za ostvarenje Programa osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 146.560,00 kn za sljedeće namjene:

- financiranje zdravstvene knjižice djeteta 200,00 kn

- poklon paketi za svu djecu predškolske i
osnovnoškolske dobi uz blagdan Sv. Nikole 11.000,00 kn

- akcija »Prvi koraci u prometu« 100,00 kn

- stipendije i školarine 51.800,00 kn

- OŠ Skrad - sufinanciranje izleta
polaznika dječjeg vrtića 4.500,00 kn

- OŠ Skrad - sufinanciranje jednodnevnog
izleta učenika - socijalni slučajevi 1.000,00 kn

- OŠ Skrad - nagrade učenicima 5.000,00 kn

- OŠ Skrad - prijevoz učenika Skrad - Gorica 2.000,00 kn

- sudjelovanje Dječjeg vrtića na karnevalu
u Rijeci 2.000,00 kn

- sufinanciranje prijevoza učenicima
srednjih škola 30.960,00 kn

- provođenje Naj-akcije 5.000,00 kn

- predstava za djecu uz blagdan SV. Nikole 3.000,00 kn

- novorođena djeca 10.000,00 kn

- nabava udžbenika za osnovnu školu 20.000,00 kn.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 602-01/09-01/19

Ur. broj: 2112/04-09-01-02

Skrad, 10. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr