SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA SKRAD
Moscenicka_draga-001

33.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/06, 54/08 i 32/09) Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 9. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o prvoj Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba
Općine Skrad u području društvene brige o djeci
predškolske dobi za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 59/ 09) članak 4. mijenja se i glasi:

»Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2010. godinu sredstva za Odjel predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad osiguravaju se Proračunom Općine Skrad za 2010. godinu u iznosu od 260.495,00 kuna za sljedeće namjene:

- plaća odgajateljica 134.800,00 kn

- doprinosi na plaću 23.200,00 kn

- naknada za božićnicu, regres za GO
i jubilarnu nagradu 10.730,00 kn

- troškovi prehrane djece u vrtiću 44.200,00 kn

- izdaci za energiju 2.400,00 kn

- izdaci za lož ulje za centralno grijanje 17.000,00 kn

- ostali materijalni izdaci 28.165,00 kn.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/09-01/9

Ur. broj: 2112/04-09-01-02

Skrad, 10. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr