SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA SKRAD
Moscenicka_draga-001

32.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/06, 54/08 i 32/09) Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 9. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o prvoj Izmjeni i dopuni Odluke o financiranju
Socijalnog programa na području Općine
Skrad za 2010. godinu

Članak 1.

U članku 2. Odluke o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 59/09) iznos »92.000,00« zamjenjuje se iznosom »172.000,00«, iznos »19.000,00« zamjenjuje se iznosom »95.000,00«, u točki 3. dodaje se alineja 6. - »Program - pomoć u kući starijim osobama - 4.000,00 kn«, te se iznos »117.500,00« zamjenjuje iznosom »197.500,00«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/09-01/22

Ur. broj: 2112/04-09-01-02

Skrad, 10. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr