SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA SKRAD
Moscenicka_draga-001

27.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04., 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/06, 54/08 i 32/09), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj dana 9. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o prvoj Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

I.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 59/09) točke A) i B) mijenjanju se i glase:

A) IZVORI PRIHODA

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. Komunalni doprinos (poz. 28) 50.000,00 kn

2. Naknada za regionalni vodovod (poz. 34) 48.000,00 kn

3. Potpora (IPA program) (poz. 17) -

4. Naknada za koncesiju (poz. 20) 18.000,00 kn

5. Prihod od prodaje zemljišta (poz. 36) 102.000,00 kn

6. Prihod od prodaje grobnih mjesta
(poz. 38) 40.000,00 kn

7. Ostala sredstva proračuna Općine
Skrad (poz. 21 i 37) -

8. Tekuće potpore iz državnog proračuna
(dio poz. 15) 200.000,00 kn

9. Društveni stanovi (poz. 37) 10.000,00 kn


UKUPNO A) 468.000,00 kn


B) GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. regionalni vodovod (poz. 56) 48.000,00 kn

2. suf. sanacije deponija Sović laz (poz. 51) -

3. sanacija vodoopskrbnog sustava Skrad
(poz. 53) 70.000,00 kn

4. vodoopskrbni sustav Hlevci (poz. 55) 200.000,00 kn

5. IPA projekti (Komunalac) (poz. 63) -

6. izgradnja sustava fekalne odvodnje
(dio III) (poz. 112) 150.000,00 kn


UKUPNO B) 468.000,00 kn


Sredstva za ostvarivanje Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Skrad, a njima raspolaže Općinski načelnik Općine Skrad.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-01/09-01/6

Ur. broj: 2112/04-09-01-02

Skrad, 10. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr