SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA SKRAD
Moscenicka_draga-001

25.

Na temelju članka 7. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 01, 3/06, 16/06, 54/08 i 32/09) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 9. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o prvoj Izmjeni i dopuni
Proračuna Općine Skrad za 2010. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Skrad za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 59/09.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Skrad za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/10

Ur. broj: 2112/04-09-01-09

Skrad, 10. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, v. r.

 

Odluka o prvoj Izmjeni i dopuni Proračun  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr