SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

117.

Na temelju članka 13. stavak 1. podstavak 2. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 10/97, 24/97, 03/02, 20/05, 26/05-pročišćeni tekst i 26/09), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 18. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2010. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan
Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske
županije za 2011. godinu

I.

Daje se prethodna suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2011. godinu, kojeg je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo na sjednici od 22. studenoga 2010. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/11

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-14

Rijeka, 23. prosinca 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr