SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 53. Četvrtak, 23. prosinca 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

51.

Na temelju članka 9a. stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine, donijelo je

DRUGU IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/ 09 i 37/10) u članku 2. brojka »229.500,00« mijenja se u brojku »232.200,00«.

Članak 2.

U članku 3. u dijelu tabele koji se odnosi na HKD »Gora« brojka »1.200,00« mijenja se u brojku »3.900,00« te brojka »40.500,00« u stavci ukupno mijenja se u brojku »43.200,00«. Brojka »229.500,00« u stavci sveukupno mijenja se u brojku »232.200,00«.

Članak 3.

U članku 5. brojka »30.000,00« zamjenjuje se brojkom »11.200,00«.

Članak 4.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/20

Ur. broj: 2112/07-01-10-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr