SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 53. Četvrtak, 23. prosinca 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

50.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine, donijelo je

DRUGU IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u provođenju socijalnog
programa za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 55/09 i 37/10) u članku 2. brojka »291.400,00« mijenja se u brojku »253.950,00«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

- pomoć obiteljima i kućanstvima 30.000,00 kn

- pomoć invalidima i hendikepiranim
osobama 22.000,00 kn

- oprema za novorođenčad 25.000,00 kn

- financiranje preventivnih UZV
pregleda stanovništva 5.000,00 kn

- ostale naknade 1.000,00 kn

- socijalne stipendije 38.700,00 kn

- naknade za troškove stanovanja 30.000,00 kn

- naknada za ogrjev 14.250,00 kn

- poklon paketi djeci 20.000,00 kn

- pomoć bolesnim i starijim osobama 40.000,00 kn

- prehrana učenika 28.000,00 kn


Ukupno: 253.950,00 kn«.

Članak 3.

Ova Druga izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/19

Ur. broj: 2112/07-01-10-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr