SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 53. Četvrtak, 23. prosinca 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

49.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05 i 82/06) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU PROGRAMA
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2010. godinu »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09) članak 3. mijenja se i glasi:

U Proračunu Općine Ravna Gora za 2010. godinu planirani prihodi šumskog doprinosa iz članka 1. ovog Programa iznose 290.000,00 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka koristiti će se za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture za sljedeće namjene:

1. otkup zemljišta za proširenje cesta,
nogostupa, zelenih i ostalih javnih površina 35.000,00

2. izrada katastarskih izmjera i podloga
za uređenje javnih površina u Ravnoj Gori 73.554,00

3. sanacija brane na Staroj Sušici 27.000,00

4. izrada UPU središnjeg naselja
Ravna Gora (N1
1) 24.400,00

5. izrada UPU ugostiteljsko turističke zone
»Suhi vrh« (VN1) 78.720,00

6. sufinanciranje izgradnje nogostupa Kupjak 50.000,00

7. sufinanciranje sanacije cjevovoda Vrh 1.326,00


Ukupno: 290.000,00.«

Članak 5.

Ovaj Prva izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 321-01/10-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-10-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr