SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 53. Četvrtak, 23. prosinca 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

46.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Ravna Gora za 2010. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/09) u članku 22. brojka »200.000,00« mijenja se u brojku »50.000,00«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klana: 400-08/10-01/18

Ur. broj: 2112/07-01-10-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr