SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 53. Četvrtak, 23. prosinca 2010.
GRAD ČABAR
Moscenicka_draga-001

29.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/2008) i članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/2009), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 23. prosinca 2010. godine donosi

PRORAČUN
Grada Čabra za 2011. godinu i Projekcije
za 2012. i 2013. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Čabra za 2011. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2012. i 2013. godinu sastoji se od:

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2011. i projekcijama za 2012. i 2013. godinu, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 30.000.000,00 kuna raspoređeni su po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Proračuna Grada Čabra za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuju se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 400-06/10-01/10

Ur. broj: 2108/01-10-2

Čabar, 23. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac v.r.

 

Proračun Grada Čabra za 2011. godinu i P  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr