SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 52. Srijeda, 22. prosinca 2010.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

287.

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,178/04, 38/09 i 79/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/01, 17/06, 6/08, 16/09 i 55/09) u članku 6. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1. za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti:

- I. grupa 4,75

- II. grupa 3,14

- III. grupa 2,52

- IV. grupa 2,19

- V. grupa 1,57.

2. za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti:

- I. grupa 0,48

- II. grupa 0,31

- III. grupa 0,26

- IV. grupa 0,22

- V. grupa 0,16.«

U točki 3. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»- I. grupa 9,5«

U točki 4. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»- I. grupa 0,95.«

Članak 2.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se do dana 31. prosinca 2011. godine.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/291

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 21. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=705&mjesto=51000&odluka=287
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr