SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 52. Srijeda, 22. prosinca 2010.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

282.

Na temelju odredbe članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici od 21. prosinca 2010. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2012. i 2013. godinu sastoji se od:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 979.500.000 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2011. - 2013. godine, koji čini sastavni dio ovoga Proračuna planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/293

Ur. broj: 2170/01-16-00-10-17

Rijeka, 21. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

Proračun Grada Rijeke za 2011. godinu i   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=705&mjesto=51000&odluka=282
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr