SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 20. Petak, 11. lipnja 2004.
GRAD RIJEKA
30

66.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 24. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 1. lipnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za posebnu upotrebu
pomorskog dobra Komunalnom društvu »Vodovod
i kanalizacija« d.o.o. Rijeka

Članak 1.

Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje Komunalnom društvu »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: Korisnik koncesije) koncesiju u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra za rekonstrukciju postojećeg kanalizacijskog sustava autokampa i servisne zone Preluk.

Članak 2.

Korisniku koncesije daje se koncesija iz članka 1. ove Odluke na dijelu pomorskog dobra utvrđenog Uredbom o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zamet (»Narodne novine« broj 157/98), i to na k.č.br. 1395/3 k.o. Zamet, gruntovne oznake k.č. br. 1620/119 k.o. Rubeši.

Članak 3.

Davatelj koncesije daje Korisniku koncesije na posebnu upotrebu pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke na vrijeme od 19 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 4.

Za posebnu upotrebu pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, određuje se godišnja naknada u iznosu od 5.000,00 kuna.

Način plaćanja naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Korisnik koncesije dužan je:

- rekonstrukciju kanalizacijskog sustava izvršiti sukladno Elaboratu o ishođenju lokacijske dozvole broj RN 54004/1,

- ishoditi građevnu dozvolu za rekonstrukciju postojećeg kanalizacijskog sustava na k.č.br. 1395/3 k.o. Zamet, najkasnije do 31. prosinca 2004. godine.

Ukoliko Korisnik koncesije ne ishodi građevnu dozvolu u roku utvrđenom u stavku 1. postavku 2. ovoga članka, ova Odluka prestaje važiti.

Članak 6.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra određenog u članku 2. ove Odluke, kojim će se urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze Korisnika koncesije.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/66

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 1. lipnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr