SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 20. Petak, 11. lipnja 2004.
GRAD KASTAV
30

28.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 45. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko poglavarstvo Grada Kastva, na 23. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2004. godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva
u 2004. godini

Članak 1.

U članku 8. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/03) - u daljnjem tekstu: Odluka, u stavku 1. mijenjaju se alineje 1, 2, 3, 4. i 5. tako da glase:

»- za samca iznos do 1.300,00 kuna,

- za dvočlanu obitelj iznos do 1.800,00 kuna,

- za tročlanu obitelj iznos do 2.300,00 kuna,

- za četveročlanu obitelj iznos do 2.800,00 kuna,

- za obitelj s više od četiiri člana po 500,00 kuna za svakog daljnjeg člana.«

Članak 2.

U članku 25. stavku 1. Odluke

- u točki b) mijenja se iznos tako da umjesto »670,00 kuna« treba stajati.: »770,00 kuna«.

- u točki c) mijenja se iznos tako da umjesto »600,00 kuna« treba stajati: »700,00 kuna«.

Članak 3.

U članku 26. stavku 1. Odluke

-u točki b) mijenja se iznos tako da umjesto: »350,00 kuna« treba stajati.: »450,00 kuna«.

-u točki c) mijenja se iznos tako da umjesto »320,00 kuna« treba stajati: »420,00 kuna«.

Članak 4.

U članku 27. stavku 1. Odluke

-u točki b) mijenja se iznos tako da umjesto »530,00 kuna« treba stajati: »630,00 kuna«.

-u točki c) mijenja se iznos tako da umjesto »480,00 kuna« treba stajati: »580,00 kuna«.

Članak 5.

Ove I. Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuju se od 1. lipnja 2004. godine.

Klasa: 022-05/04-01/23

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-24

Kastav, 31. svibnja 2004.

Predsjednica

Gradskog poglavarstva

Sonja Brozović-Cuculić, dipl. oecc., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr