SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 49. Subota, 18. prosinca 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

44.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 14. prosinca 2010. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Ravna Gora za 2011. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i groblja.

Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

Građenje javnih površina financirati će se iz prihoda od komunalnog doprinosa, doprinosa za šume i najma poslovnog prostora za sljedeće namjene:

1. otkup zemljišta za proširenje cesta, nogostupa,

zelenih i ostalih javnih površina 25.000,00

2. izrada katastarskih izmjera i podloga

za uređenje javnih površina 373.554,00


ukupno kuna 398.554,00.


Članak 3.

Građenje nerazvrstanih cesta financirati će se iz prihoda od doprinosa za šume za sljedeće namjene:

1. pojačano održavanje ceste Suhi vrh 150.000,00


ukupno kuna 150.000,00.


Članak 4.

Građenje javne rasvjete financirati će se iz prihoda od komunalnog doprinosa za sljedeće namjene:

1. rekonstrukcija javne rasvjete u Vatrogasnoj

ulici (ambulanta) 5.000,00

2. nabava i postava solarne rasvjete na groblju

Kupjak 5.000,00


ukupno kuna 10.000,00.


Članak 5.

Građenje groblja financirati će se iz prihoda od komunalnog doprinosa, naknade za koncesije i prihoda od prodaje grobnih okvira za sljedeće namjene:

1. izmjena pokrova mrtvačnice Ravna Gora 70.000,00

2. projekt uređenja centralnog križa na groblju

Ravna Gora 15.000,00


ukupno kuna 85.000,00.


Članak 6.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1. komunalni doprinos 250.000,00

2. doprinos za šume 300.000,00

3. naknade od koncesija 20.000,00

4. prihodi od prodaje grobnih okvira 15.000,00

5. iznajmljivanje poslovnog prostora 58.554,00


ukupno kuna 643.554,00.


Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/71

Ur. broj: 2112/7-01-10-2

Ravna Gora, 14. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr