SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 49. Subota, 18. prosinca 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

41.

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 14. prosinca 2010. godine, donijelo je

PRORAČUN OPĆINE RAVNA GORA ZA 2011. I PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2011. do 2013. kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u dijelu proračuna kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2011. - 2013. godine, koji čini sastavni dio ovog Proračuna planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/15

Ur. broj: 2112/07-01-10-9

Ravna Gora, 14. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Proračun Općine Ravna Gora za 2011. i Pr  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr