SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 48. Srijeda, 15. prosinca 2010.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

72.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2010. godine donosi

3. IZMJENE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/09, 12/10 i 31/10. U daljnjem tekstu: Program), članak 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

Članak 2.

Tabela 1. sa iskazanom namjenom sredstava i pripadajućim izvorima iz Programa zamjenjuje se novom koja tabelom koja je prilog i sastavni dio ove izmjene.

Članak 3.

Ove izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-03/09-01/62

Ur. broj: 2156/01-01-10-3

Opatija, 8. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

3. Izmjene Programa gradnje objekata i u  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr