SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 48. Srijeda, 15. prosinca 2010.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

70.

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispr.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 8. prosinca 2010., donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara

Članak 1.

U Odluci o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/10), iza članka 6. dodaje se novi članak 6a., koji glasi:

»Izvan snage stavlja se Odluka o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/95).«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 214-01/09-01/07

Ur. broj: 2156/01-01-10-3

Opatija, 8. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr