SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 48. Srijeda, 15. prosinca 2010.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

67.

Na temelju članka 14 stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/ 09-ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Opatije za 2010. godinu

Članak 1.

U članku 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 51/09; 31/10) brojka 550.000,00 zamjenjuje se brojkom 520.000,00.

Članak 2.

U članku 21. Stavku 4. Odluke brojka 1.970.000,00 kuna zamjenjuje se brojkom 1.612.000,00 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/06

Ur. broj: 2156/01-01-10/3

Opatija, 8. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

PREGLED ODREDBI ODLUKE KOJE SE
MIJENJAJU

Članak 9.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 550.000,00 kn i koristit će se za zakonski utvrnene namjene. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik, koji je obvezan svaki mjesec izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju iste.

Članak 21.

Grad se može zaduživati za investicije uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Vlade.

Ukupna godišnja obveza Grada može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva, neplaćene obveze iz prethodnih godina i suglasnosti iz članka 90. stavka 2. Zakona.

Tekuće otplate glavnice kreditnog zaduženja Grada iskazane su u Računu financiranja Proračuna za 2010. godinu u iznosu od 323.400,00 kn, te pripadajuće kamate u iznosu od 6.400,00 kn, iskazane u razdjelu - 002 Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Glava 00203- Financije i gospodarstvo, Glavni program M17- Financije, Program 1701- Otplate kredita.

Dana jamstva iskazana su u Računu prihoda i rashoda Proračuna za 2010. godinu, razdjel 002 Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Glava 00203-Financije i gospodarstvo, Glavni program M17- Financije, Program 1701- Otplate kredita u iznosu od 1.970.000,00 kuna.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr