SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 48. Srijeda, 15. prosinca 2010.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

65.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/ 09) - ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 8. prosinca 2010. donijelo je

PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2012. I 2013. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u dijelu proračuna kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

III. Funkcijska klasifikacija

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni su po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Proračun Grada Opatije za 2011. godinu i Projekcije plana za 2012. i 2013. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

Klasa: 400-08/10-01/07

Ur. broj: 2156/01-01-10-2

Opatija, 8. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 

Proračun Grada Opatije za 2011. godinu i  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr