SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 47. Petak, 10. prosinca 2010.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

47.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 09), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 9. prosinca 2010. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o zalogu nekretnina

Članak 1.

Odobrava se davanje u zalog nekretnine i kasnije zasnivanje založnog prava na nekretnini - Vojarna Sv. Rok k.č. 1412/7 z.k. 1556 k.o. Klana kao sredstvo osiguranja u postupku kreditnog zaduženja Općine Klana za financiranje projekta izrade katastra nekretnina na području Općine Klana za dijelove k.o. Klana, Studena, Škalnica, Lisac i Breza.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/10-01/58

Ur. broj: 2170-06-10-01-01

Klana, 9. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr