SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 47. Petak, 10. prosinca 2010.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

46.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08), članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima »Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 70/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 09), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 9. prosinca 2010. godine donosi

ODLUKU
o prodaji nekretnina

Članak 1.

Ovom odlukom Općinsko vijeće daje ovlaštenje načelniku za pokretanje postupka prodaje nekretnina na sljedećim k.č. 1423/245, 1423/130, 1423/163, 1423/126, 1423/125, 1423/138, 1423/270, 1423/136, 1423/135, 1423/183, 1423/ 127, 1423/128, 1423/129, 1423/124, 1423/164, 1423/116, 1423/114, 1423/1, 1423/101, 1423/217, 1423/100, 1423/238, 1423/237, 1423/231, 1423/144, 1423/115, 1423/198, 1423/ 113, 1423/215, 1423/104, 1423/106, 1423/99, 1423/89, 1423/ 123, 1423/235, 1423/118, 1423/140, 1423/117, 1423/120, 1423/98, 1423/97, 1423/223, 1423/232, 1423/121, 1423/91, 1423/119, 1423/264, 1423/185, 1423/137, 1423/188, 1423/ 187, 1423/139 sve k.o. Klana, a prema idejnom rješenju parcelacije te ovlaštenje za sklapanje ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljima (kupcima).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/10-01/57

Ur. broj: 2170-06-10-01-01

Klana, 9. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr