SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 46. Subota, 4. prosinca 2010.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

59.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 15. sjednici održanoj 2. prosinca 2010. godine donosi

IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine
Viškovo u 2010. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine Viškovo u 2010. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/09) u članku 2. stavku 1. točki 7. briše se sljedeći tekst »tiskati Monografiju Općine Viškovo, Monografija KUD-a Halubjan povodom 100 godišnjice njegovog osnivanja, Monografija Halubajskih zvončara«.

Članak 2.

Ove izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2010. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuju se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-04/10-01/17

Ur. broj: 2170-09-10-01-31

Viškovo, 2. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v. r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Izmjene Programa javnih potreba u obrazo  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr