SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 46. Subota, 4. prosinca 2010.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

58.

Temeljem članka 3. i 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03.,82/04 i 178/04, pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09.), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 15. sjednici održanoj 2. prosinca 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim
djelatnostima

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/10.) u članku 6. stavak 6 se briše.

Članak 2.

Članak 10. Odluke o komunalnim djelatnostima mijenja se i glasi:

»Kriteriji na kojima davatelj koncesije temelji odabir najpovoljnije ponude:

1. U slučaju ekonomski najpovoljnije ponude:

-kvaliteta usluge (ugled ponuditelja, jamstva) i drugih kriterija propisanih Zakonom o koncesijama ili

-sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za kvalitetno ostvarivanje koncesije i drugih kriterija propisanih Zakonom o koncesijama

ili

2. Najviša naknada za koncesiju

3. Ovisno o ciljevima koji se žele postići, davatelj koncesije odlučuje koje će kriterije primijeniti«.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/17

Ur. broj: 2170-09-10-36

Viškovo, 2. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr