SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 46. Subota, 4. prosinca 2010.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

57.

Temeljem članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 15. sjednici održanoj 2. prosinca 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o groblju

Članak 1.

U Odluci o groblju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 23/27, 30/07č., 44/07., 18/08., 6/09., 44/ 09.) u članka 33. stavku 3. iza alineje 4 dodaje se nova alineja 5 koja glasi:

»Uprava groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobovima, grobnicama, nišama i pretincima koje prouzrokuju treće osobe«.

Članak 2.

Ova izmjena i dopuna Odluke o groblju stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/17

Ur. broj: 2170-09-10-35

Viškovo, 2. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr