SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 46. Subota, 4. prosinca 2010.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

53.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst 82/04 i 110/04,178/04, 38/09,79/09) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 15. sjednici održanoj 2. prosinca 2010. godine donosi

3. IZMJENE I DOPUNE
Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2010. godine

Članak 1.

U Programu izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2010.godine (»Službene novine PGŽ« broj 51/09, 10/10, 27/10) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijenja se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa je sljedeći:

-prihodi od drugih izvora Proračuna 509.100,00 kuna

-prenesena sredstva iz proteklih godina 9.307.320,00 kuna

-spomenička renta 64.000,00 kuna


UKUPNO: 9.880.420,00 kuna

(slovima: devetmilijunaosamstoosamdesettisućačetiristodvadesetkuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

-građenje, rekonstrukciju i održavanje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo.

Članak 2.

Članak 5., stavak 1. mijenja se i glasi:

Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2010. godine čini:

1. NK Halubjan Brnasi 168.000,00 kuna

2. Boćalište Marinići 85.200,00 kuna

3. Jaslice i dječji vrtić 8.957.320,00 kuna

4. Kastavska konoba Ronjgi 32.100,00 kuna

5. Spomen dom I.M.Ronjgov 88.600,00 kuna

6. Stara škola Saršoni 5.400,00 kuna

7. Boćalište Milihovo 15.000,00 kuna

8. Uređenje stare škole Marčelji 302.000,00 kuna

9. Boćalište Marčelji 68.000,00 kuna

10. Instaliranje plinske kotlovnice
u O. Š. Sv. Matej 37.700,00 kuna

11. Uređenje zgrade Općine Viškovo 120.500,00 kuna


UKUPNO: 9.880.420,00 kuna

(slovima: devetmilijunaosamstoosamdesettisućačetiristodvadesetkuna i 00/100)

U članku 5. dodaju se novi naslovi sa tekstom koji glase:

Instaliranje plinske kotlovnice u O. Š. Sv. Matej

Izdaci podrazumijevaju montažu kotlova za centralno grijanje.

Uređenje zgrade Općine Viškovo

Izdaci podrazumijevaju: farbanje, preinaka elektroinstalacije, uvođenje novih instalacija za telefoniju i kompjutorsku mrežu.

Članak 3.

Ove 3. Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-04/10-01/17

Ur. broj: 2170-09-10-01-29

Viškovo, 2. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr