SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 46. Subota, 4. prosinca 2010.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

58.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09 - Zakon o vodama), članka 3. stavka 3. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/01, 3/07, 46/98 i 22/10- ispravak) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 25. studenoga 2010. godine, donosi

DRUGE IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa održavanja komunalne
infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta
u 2010. godini

I.

U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2010. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/ 10 i 17/10),

U poglavlju B) SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA,

- u točki II, alineja druga mijenja se i glasi:

»- ostali izvori Proračuna 2.002.000,00 kn«;

U poglavlju C) PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA,

- u točki VIII. »Održavanje parkova i zelenih površina«, iznos: »1.696.500,00 kn« zamjenjuje se iznosom. »1.654.000,00 kn«,

- U točki XIV »Održavanje javne rasvjete« iznos: »305.000,00 kn«, zamjenjuje se iznosom: »250.000,00 kn«,

- U točki XXI »Pojačano održavanje komunalne infrastrukture i komunalnih objekata i hitne intervencije« iznos: »200.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom: »255.000,00 kn«.

II.

Ove izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2010. g., stupanju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/67

Ur. broj: 2156/02-01-10-3

Lovran, 25. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr