SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 46. Subota, 4. prosinca 2010.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

54.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09) Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 25. studenoga 2010. godine donijelo je druge izmjene i dopune

PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
OPĆINE LOVRAN ZA RAZDOBLJE
2010. - 2012. GODINE

Članak 1.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2010. - 2012. godine, koji je sastavni dio Proračuna za 2010. godinu, sadrži planirane rashode za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije s iskazanim izvorima financiranja za izvedbu programa.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Plana razvojnih programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-08/09-01/02

Ur. broj: 2156/02-01-10-74

Lovran, 25. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica
Đurđica Tancabel, v.r.

 

Plan razvojnih programa Općine Lovran za  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr