SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 46. Subota, 4. prosinca 2010.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

32.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članaka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 25/08 i 36/09), članka 9. stavak 1. Zakona o naseljima (»Narodne novine« broj 54/88) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 28/09 i 41/09), na sjednici održanoj 1. prosinca 2010. godine donosi

ODLUKU
o imenima naselja, ulica i trgova na području
Grada Delnica

Članak 1.

U okviru provođenja pripremnih radnji za Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, u svrhu primjene istih pravila pisanja na sva imena naselja, ulica i trgova, utvrđuje se konačni popis imena naselja kao i imena ulica i trgova za sva naselja na području Grada Delnica.

Članak 2.

Popis imena naselja, ulica i trgova iz članka 1. ove Odluke nalazi se u tablici u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Temeljem podataka tablice iz članka 2. ove Odluke, izvršit će se ažuriranje popisa imena naselja, ulica i trgova u Registru prostornih jedinica.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 953-01/10-01/03

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-10-14

Delnice, 1. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr