SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 46. Subota, 4. prosinca 2010.
GRAD CRES
Moscenicka_draga-001

48.

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Cresa, klasa: 011-01/10-1/10, ur. broj: 2231/02-01-01-10-1 od dana 28. lipnja 2010. godine, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost, klasa: 320-02/ 10-01/1624, ur. br.: 525-09-1-0362/10-2 od 15. listopada 2010. g., Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 30. studenoga 2010. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Grada Cresa

Članak 1.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Cresa u katastarskoj općini Cres i Cres-grad, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Cresa predviđeno za zakup:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Postupak javnog natječaja prikupljanja pismenih ponuda provest će Gradsko vijeće Grada Cresa.

Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koju može imati u zakupu jedna osoba iznosi 10 ha maslinika, 200 ha pašnjaka, ostale poljoprivredne površine bez ograničenja.

Članak 3.

Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu »Novi list« i na oglasnoj ploči Grada Cresa.

Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži oznaku datuma kada je objavljen u javnom glasilu te upozorenje da se od tog datuma računa rok za stavljanje ponuda.

Pismene ponude se dostavljaju Gradu Cresu u roku od 15 dana od objave natječaja u javom glasilu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-01/08-1/5

Ur. broj: 2213/02-02-02-10-14

Cres, 30. studenoga 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja z  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr