SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 45. Utorak, 30. studenog 2010.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

272.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. studenoga 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o davanju na privremeno
korištenje poslovnog i sportskog prostora u
ustanovama odgoja i školstva

Članak 1.

U Odluci o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) u članku 6. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»- aktivnosti iz programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: program javnih potreba u sportu) u pravilu u terminima od 20,00 do 22,30 sati (od ponedjeljka do petka) te aktivnosti iz programa županijske odbojkaške lige (m/ž) subotom i nedjeljom,«.

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Prihode koje ustanova ostvari od davanja prostora na privremeno korištenje, ustanova može koristiti isključivo za pokriće rashoda tekućeg i investicijskog održavanja tog prostora te za pokriće troškova nabave sportske opreme, osim naknade za uslugu iz članka 5. stavka 2. ove Odluke.«

Članak 3.

Tablični prikaz iz članka 5. stavka 1. Odluke, mijenja se i glasi kako je utvrđeno u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak I.).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/251

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 30. studenoga 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=698&mjesto=51000&odluka=272
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr