SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 45. Utorak, 30. studenog 2010.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

264.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije«' broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. studenoga 2010. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«' broj 55/09 i 26/10) članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom
iznosu od 4.305.000,00

-Javne površine u Starom gradu, Vitezovićeva
ulica, 780 m
2 5.000,00

-Javne površine Sveučilišni kampus na
Trsatu 360 m
2 150.000,00

-Javne površine u komunalnom opremanju
zemljišta zagradnju stanova na Rujevici 2.
faza, 1300 m
2 4.150.000,00.''

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom
iznosu od 12.493.000,00

-Pristupne ceste po rješenjima komunalnog doprinosa
dužine 250 m' - dio 550.000,00

-Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet dužine
120 m' - priprema gradnje 136.000,00

-Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom
dužine 1500 m' - projekti 200.000,00

-Cesta ŽC 5025 - I. etapa Rujevica - Marinići
dužine 3100m' 950.000,00

-Spoj Ul. Tina Ujevića prema Dražičkoj dužine 780 m'
- priprema 100.000,00

-Cesta 233 u Srdočima dužine 1100m' - priprema
550.000,00

-Pristupna cesta do tenis centra u Marčeljevoj
dragi dužine 130m 325.000,00

-Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova,
dužine 120 m' 500.000,00

-Cesta za Sveučilišni kampus na Trsatu,
dužine 600 m' 7.450.000,00

-Pristupna cesta na Srdočima GP2B
dužine 100m' 100.000,00

-Pristupna cesta GP5 i dio GP12B za dječji vrtić
Srdoči 160m' 832.000,00

-Pristupna cesta u komunalnom opremanju
zemljišta za gradnju 750.000,00

stanova na Rujevici -2.faza u dužini 50m'

-Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta
za gradnju 50.000,00

stanova na Drenovi - priprema

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom
iznosu od 12.796.500,00

-Cesta 233 u Srdočima dužine 1.100 m' - priprema
400.000,00

-Cesta ŽC 5025 - I. etapa Rujevica - Marinići
dužine 3100 m', 6.710.000,00

-Tunelski priključak na cestu D-404
dužine 250 m' 3.622.500,00

-Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima
mjesnih odbora studija izvodljivosti 100.000,00

-Pristupna cesta na lokaciji zapadni Zamet
dužine 120m' - priprema gradnje 464.000,00

-Pristupna cesta Lukovići dužine 92 m' 900.000,00

-Cesta za Sveučilišni kampus na Trsatu,
dužine 600m' 350.000,00

-Cesta za Sveučilišni kampus na Trsatu - odvodnja
Dukićeve ulice 250.000,00.''

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

''Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom
iznosu od 518.000,00

-Javna rasvjeta ceste za Sveučilišni kampus na
Trsatu dužine 1900 m' - dio 250.000,00

-Javna rasvjeta pristupne ceste GP5 i dio GP12B
za dječji vrtić Srdoči 168.000,00

dužine 300m'

-Javna rasvjeta stambenog područja Rujevica -
2. faza dužine 110m' 100.000,00.''

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom
iznosu 8.764.650,00

-Gradnja vodovoda za potrebe Kampusa na
Trsatu dužine 600m' 855.500,00

- Vodoopskrba C2GO Marišćina dužinae 8.000 m'
cjevovoda i 2 vodospreme 4.012.000,00

-Vodoistražni radovi Dobrica 179.950,00

-Vodoopskrba otoka Krka, financijska realizacija 47.200,00

-Ogranak u ulici Bačići u dužini 300m' 420.000,00

-Ogranci ulice Marije Grbac u dužini 120m' 250.000,00

-Vodovodna infrastruktura u ulici Srdoči
dužine 200m' 270.000,00

-Ogranak u Vinogradskoj ulici dužine 330m' 100.000,00

-Ogranak u ulica Turkovo dužine 2010m'
financijska realizacija 200.000,00

-Vodovod i objekti G. Pulac dužine 1684m'
financijska realizacija 1.425.000,00

- Projekti vodoopskrbe 1.005.000,00.''

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu
6.704.977,00

-Kanalizacijski sustav Grobnik, projektiranje
mrežne dužine 2.547.400,00

24.000 m' i izvođenje mrežne dužine 400m'

-Kanalizacija Klana -, rekonstrukcija uređaja 43.577,00

-Odvodnja Sveučilišnog kampusa na Trsatu -
dužine 1000 m' 649.000,00

-Projektna dokumentacija 1.000.000,00

-Odvodnja ulice Marije Grbac, dužine 540m' 900.000,00

-Odvodnja ulice Srdoči sa CS Srdoči dužine
300m' 590.000,00

-Ogranak u ulici Josipa Mohorića dužine 150m' 40.000,00

-Ogranak u Vinogradskoj ulici dužine 350m' 20.000,00

-Ogranak u Plitvičkoj ulici dužine 90m' 210.000,00

-Ogranak u Primorskoj ulici dužine 200m' 400.000,00

-Ogranak u ulici Bačići dužine 300m' 305.000,00.''

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu
1.887.570,00

-Nabava specijalnih vozila i opreme za
odvoz otpada 1.887.570,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom
iznosu od 399.430,00

-Nabava specijalnih vozila i opreme za
odvoz otpada 399.430,00.''

Članak 7.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja i nabave opreme za odlaganje komunalnog otpada financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu
7.126.430,00

-Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac
u fazama - dio 6.151.000,00

-Gradnja reciklažnih dvorišta, istok, projekti 975.430,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom
iznosu od 7.640.570,00

-Sanacija odlagališta komunalnog otpada
Viševac u fazama - 4.240.000,00

financijska pomoć Fonda

-Gradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom
Marišćina, I. faza - dio 2.600.000,00

-Gradnja reciklažnih dvorišta, istok, projekti 800.570,00''.

Članak 8.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 64.336.127,00 kuna.''

Članak 9.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/249

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 30. studenoga 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr