SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 45. Utorak, 30. studenog 2010.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

260.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 46. »Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. studenoga 2010. godine, donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2010. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Rijeke za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09 i 26/10) članak 1. mijenja se i glasi: »Proračun Grada Rijeke za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2010. godinu povećavaju se ili smanjuju, kako slijedi:

»A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 901.171.232 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Razvojni programi za razdoblje 2010. - 2012. godine iz članka 4. Proračuna mijenjaju se i glase kako je utvrđeno u Planu razvojnih programa za razdoblje 2010. - 2012., koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/262

Ur. broj: 2170/01-16-00-10-18

Rijeka, 30. studenoga 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.

 

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada R  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=698&mjesto=51000&odluka=260
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr