SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 44. Srijeda, 24. studenog 2010.
OPĆINA LOPAR
Moscenicka_draga-001

23.

Temeljem članka 31. i članka 32. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), Podatka o prosječnim troškovima etalonske gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 59/10), Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09) te članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 23. studenoga 2010. godine, donosi

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/10) stavak 2. članka 7. se mijenja i glasi:

»Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka iznosi:

- za I. zonu 138,00 kn/m3

- za II. zonu

a) građevina - zatvoreni prostor 90,00 kn/m3

b) natkriveni prostor 45,00 kn/m3

c) parkiralište ili pristupna cesta 12,00 kn/m3

- za III. zonu 45 kn/m3«

Članak 2.

U članku 10. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/10) mijenja se stavak 3. te glasi:

»Obveznik je dužan platiti komunalni doprinos u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.«

Članak 3.

U članku 11. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/10) mijenja se stavak 1. te glasi:

»Na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar može odobriti obročnu otplatu komunalnog doprinosa i to na način:

- da za komunalni doprinos u iznosu od 25.000,00 kuna do 50.000,00 kuna odobri obročnu otplatu na dvanaest obroka (jedna godina)

- za komunalni doprinos od 50.000,00 kuna do 100.000,00 kuna odobri obročnu otplatu na trideset i šest obroka (tri godine)

- za komunalni doprinos iznad 100.000,00 kuna odobri obročnu otplatu do šezdeset mjeseci (pet godina),

uz ugovaranje valutne klauzule te obvezu plaćanja zatezne kamate u visini eskontne stope HNB-a, s tim da prvi obrok dospijeva u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu, tj. iznosi 25% od ukupnog iznosa komunalnog doprinosa.«

Članak 4.

Iza članka 16. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/10) dodaje se novi članak 16. a koji glasi:

»Općina Lopar će Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa, na temelju pisanog zahtjeva, izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa u sljedećim slučajevima:

- ako je pravomoćnim aktom nadležnog tijela odbijen zahtjev za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi,

- ako je obveznik odustao od zahtjeva za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi, o čemu je donijet pravomoćni akt o obustavi postupka.

Obvezniku kojem je istekla važnost akta na temelju kojeg se može graditi jer nije započeo s gradnjom, nema pravo na povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa.

Članak 5.

U preostalom dijelu Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/ 10) ostaje neizmijenjena.

Članak 6.

Ova Odluka o Izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/10-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/10-16

Lopar, 23. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=697&mjesto=51281&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr