SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 44. Srijeda, 24. studenog 2010.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

55.

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članaka 74. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08 i 124/10) te članaka 22., 90. i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Gradsko Vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 23. studenoga 2010. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba Grada Raba u sportu
za 2010. godinu

Članak 1.

I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Raba u sportu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rab, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

- djelovanja sportskih klubova i udruga,

- stručnog rada u sportu,

- sudjelovanju u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima,

- poticanju i promicanju sporta,

- poticanju sportsko-rekreativnih aktivnostima građana,

- održavanju i opremanju sportskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurana su sredstva u I. Izmjenama i dopunama Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun),u ukupnom iznosu od 1.113.000,00 kn, donesenog na sjednici Gradskog vijeća 26. listopada 2010. godine, (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/10).

Članak 3.

Svrha programa je usmjeravati razvoj sporta na području Grada Raba.

Sredstva iz članka 2. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova koji djeluju na području Grada Raba, troškova natjecanja, provođenje programa osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, troškova organizacije sportskih priredbi, organizacije rekreativnih programa, te redovno održavanje i opremanje sportskih objekata, sukladno dinamici izvršavanja Proračuna.

Članak 4.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 2. ovog Programa obavlja Odsjek za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odsjek), sukladno Planu raspodjele sredstava za Programe javnih potreba u sportu Grada Raba za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), po aktivnostima i korisnicima te Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Raba za 2010. godinu.

Plan iz ovog članka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Programa.

Članak 5.

Odsjek prati i nadzire izvršenje Programa i namjensko korištenje sredstava te podnosi izvješće o ostvarivanju programa Gradonačelniku Grada Raba.

Korisnici sredstava za sport dužni su do 1. ožujka 2011. godine Odsjeku podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-74

Rab, 23. studenoga 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v. r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

I. Izmjene i dopune Programa javnih potr  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=697&mjesto=51280&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr