SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 44. Srijeda, 24. studenog 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

102.

Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2010. godini (»Narodne novine« broj 19/10 i 118/10), članka 28. točke 22., a u svezi s člankom 65. stavkom 6. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj dana 18. studenoga 2010. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima
i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za
investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje
zdravstvenih ustanova te informatizaciju
zdravstvene djelatnosti u 2010. godini

I.

U Odluci o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2010. godini (»Službene novine PGŽ« broj 9/10 i 39/10) u točki II.:

- podstavku 1., broj »9.569.188« zamjenjuje se brojem »10.138.293«;

- podstavku 2., broj »4.222.519« zamjenjuje se brojem »3.672.519«;

- podstavku 3., broj »10.727.790« zamjenjuje se brojem »10.708.685«.

II.

U točki VI. tablica mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

III.

U točki VII., u stavku 2. broj »1.850.000,00« zamjenjuje se brojem » 2.400.000,00«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/10

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-17

Rijeka, 18. studenoga 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr